Bagage

Bagage

Auteur:
Nelleke Koot

  • Nederlands
  • 206 pagina’s

  • Coutinho

  • september 2007

  • Samenvatting

    Om goed te kunnen functioneren in een opleiding of werkomgeving moeten inburgeraars en nieuwkomers kennis hebben van de Nederlandse maatschappij. Met dit boek maken de cursisten aan de hand van tien thema’s kennis met Nederland. Als zij zich de lesstof van ‘Bagage’ eigen hebben gemaakt, voldoen zij aan alle eindtermen van het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) van het inburgeringsexamen.Bijzonder aan deze cursus is de didactische vorm: veel informatie wordt namelijk aangeboden in tabellen, vragen, meningen of uitspraken. Cursisten kunnen met behulp hiervan hun eigen ideeen vergelijken met die van anderen en daar vervolgens in de groep over discussieren. Zo leren zij dat mensen heel verschillend over allerlei zaken kunnen denken, en dat een bepaalde mening niet alleen maar goed of fout is binnen de Nederlandse samenleving.In ‘Bagage’ wordt een duidelijke koppeling gemaakt tussen kennis en praktijk. Het inburgeringsexamen werkt met portfolio’s en assessments. Veel opdrachten uit ‘Bagage’ kunnen direct in de portfolio of zijn oefeningen voor deze assessments. Alle drie de domeinen binnen het onderdeel KNS komen in de opdrachten aan bod. De cursist kan met aftekenlijsten zelf controleren of hij alles heeft gedaan, en met toetsen nagaan of hij de leerstof beheerst. Deze aftekenlijsten en toetsen (met antwoorden) zijn op de ondersteunende website te vinden, evenals een handleiding voor de docent. De didactische aanpak veronderstelt dat cursisten rond leesniveau A2 zitten binnen het Europees referentiekader.