Auschwitz van 1270 tot heden

Auschwitz van 1270 tot heden

Auteur:
R.J. van Pelt

  • Nederlands
  • 456 pagina’s

  • Uitgeverij Boom

  • oktober 1997

  • Samenvatting

    De geschiedenis van Auschwitz – het uitgestrekte desolate gebied met zijn ingestorte schoorstenen en verroest prikkeldraad, is voor ons nog altijd gehuld in Nacht en Nebel. Het verbijsterende aantal van meer dan twaalf miljoen moorden en de immense schaal van het misdrijf ontnemen ons het zicht op wat er zich precies heeft afgespeeld. In 1940 lag het latere vernietigingskamp aan de rand van een stadje dat het centrum van de nationaal-socialistische Ostpolitik was geworden. Een politiek die niet alleen grootschalige investeringen in landbouw, industrie en stedelijke ontwikkeling inhield, maar ook rigoureuze etnische zuiveringen. Een politiek bovendien, die in haar retoriek aanspraak maakte op grote delen van Oost-Europa die in een ver verleden Duits grondgebied waren geweest. Auschwits, in 1270 door Duitsers gesticht, werd bij die Ostpolitik een sleutelrol toebedeeld. Auschwitz Van 1270 tot heden laat stap voor stap zien hoe het gewone stadje van voor de oorlog Duitslands meest beruchte vernietigingskamp werk. Wat wij Auschwitz noemen was geen natuurramp. Mensen, voor het merendeel Duitsers, voor het merendeel mannen, hebben over de functie en inrichting van het kamp nagedacht. Gedurende de oorlogsjaren wijzigden zij hun plannen, ze brachten steeds weer veranderingen aan in hun ontwerpen en zorgden ervoor dat deze werden uitgevoerd. Aan de hand van de honderden bouwtekeningen die de Duitsers in 1945 inderhaast vergaten te vernietigen kunnen we dit proces tot in zijn meest schokkende details volgen. De vele gesprekken met overleden, momoires en dagboekaantekeningen maken duidelijk hoek dramatisch de invloed van ze veranderingen op het dagelijks leven van de gevangenen was.