Arabisch Voor Beginners

Arabisch Voor Beginners

Auteur:
E. de Moor

  • Nederlands
  • Coutinho

  • april 1999

  • Samenvatting

    Het Arabisch is een communicatiemiddel voor 130 miljoen mensen van Marokko tot Irak en staat dan ook te boek als de zesde wereldtaal. Ook een belangrijke groep migranten in de Nederlandse samenleving bedient zich ervan. Het modern Arabisch wordt in de eerste plaats als geschreven taal gebruikt in kranten, boeken, etc., maar wordt ook als min of meer kunstmatige spreektaal bij officiele gelegenheden gebezigd. De afstand tussen het Nederlands en het Arabisch is zo groot, dat voor het opbouwen van de kennis van het Arabisch een stevig fundament noodzakelijk is. In dit leerboek wordt op zeer didactische wijze de basis gelegd voor een behoorlijke beheersing van het schrift, de grammatica en het taaleigen van het Arabisch. De kern van elke les vormt een tekst, naar aanleiding waarvan vragen worden gesteld. Daaraan toegevoegd zijn verscheidene soorten oefeningen, zoals structuur-, vertaal- en conversatie -oefeningen. Van dezelfde auteur verschenen ook de Basiswoordenlijst Arabisch en Arabisch uitgesproken en geschreven (met 2 cassettes). Samen vormen deze drie boeken een volledig cursuspakket dat ook geschikt is voor zelfstudie.