Angst, Fobieen En Dwang

Auteur:
P. Emmelkamp

  • Nederlands
  • 238 pagina’s

  • Bohn Stafleu van Loghum

  • 2

  • september 1995

  • Samenvatting

    Een actueel overzichtswerk, waarin op een praktische wijze inzicht wordt gegeven in de classificatie (volgens de DSM IV-criteria), diagnostiek, etiologie en behandeling van angststoornissen, fobieen en dwangneurosen. Bij de behandeling van deze stoornissen wordt, naast een bespreking van farmacotherapie, met name aandacht besteed aan recente ontwikkelingen in de cognitieve therapie en gedragstherapie. De auteurs gaan verder uitvoerig in op de problemen die zich bij het uitvoeren van de behandeling kunnen voordoen. Bovendien geven zij in heldere taal een genuanceerd beeld van de huidige stand van zaken in onderzoek en theorievorming. Het boek is rijk voorzien van gevalsbeschrijvingen.