Anders evalueren

Anders evalueren

Auteur:
Onbekend

  • Nederlands
  • 136 pagina’s

  • Lannoo

  • december 2003

  • Samenvatting

    In het onderwijs staat meer en meer de totale persoonlijkheidsontwikkeling centraal en niet alleen de louter cognitieve aspecten. Naast kennis verwerven moeten leerlingen/studenten ook kennis kunnen toepassen, leren samenwerken, leren nadenken, leren de eigen oplossings- strategieen verwoorden, … Dit houdt in dat de evaluatie van de leerlingen/studenten ook niet meer kan worden beperkt tot het toetsen van de gereproduceerde kennis. Er moet worden overgestapt van een toetscultuur naar een assessmentcultuur, waarin ook de metacognitieve, de sociale en de dynamisch-affectieve vaardigheden worden geevalueerd. In dit handboek wordt aangegeven hoe je kan beginnen aan assessment, welke evaluatie- methode(n) het meest geschikt is (zijn) voor jouw onderwijsbehoeften en visie en hoe je na het evalueren feedback geeft en rapporteert aan derden (ouders, …).Het is vooral een praktische handleiding, met weinig theoretische concepten maar des te meer concrete richtlijnen, werkschema’s, verduidelijkende voorbeelden en modellen van werk- bladen.De aan het boek gekoppelde website biedt je de mogelijkheid om evaluatieformulieren en instrumenten te downloaden en uit te printen voor gebruik in je eigen praktijk. Het handboek is vooral bedoeld voor leerkrachten in het basis-, secundair en hoger onderwijs en voor leraren in opleiding. Het biedt ook interessante informatie en inzichten aan directies, pedagogische begeleiders, opleidingsverantwoordelijken (ook buiten het reguliere onderwijs), beleidsinstanties, e.d.