Anatomie in vivo van het bewegingsapparaat

Anatomie in vivo van het bewegingsapparaat

Auteur:
B.J. Gerritsen

  • Nederlands
  • 360 pagina’s

  • Reed Business

  • juli 2012

  • Samenvatting

    Ontleden met oog en hand, door de gesloten huid heen. Dat is wat de auteurs verstaan onder Anatomie in vivo van het bewegingsapparaat.De beschreven inspectie en palpatie zijn namelijk niet alleen gericht op het lichaamsoppervlak, maar ook op dieper gelegen structuren. Prachtige foto’s illustreren het oppervlak en fraaie tekeningen de diepere delen van het lichaam. Hoewel in de eerste plaats bedoeld als instrucite bij de praktijk van de anatomie in vivo, is dit boek door de bijzondere illustraties en de grondigheid van de beschrijvingen tegelijkertijd een naslagwerk. Het uitgebreide register is daarop afgestemd.Binnenkort zijn bij dit boek StudieCloud-verrijkingen beschikbaar. De lezer kan dan via deze internetsite voortdurend beschikken over dit aanvullende materiaal zoals extra oefenvragen, samenvattingen en deep links met betrouwbare informatie, samengesteld door de auteurs van het boek.