Als wij samenkomen

Als wij samenkomen

Auteur:
M.J.G. van der Velden

  • Nederlands
  • 207 pagina’s

  • Boekencentrum

  • november 2000

  • Samenvatting

    Waar en hoe kun je je geloof beleven? Op vele manieren zoeken christenen naar ervaring en invulling van spiritualiteit. De kerkdienst – de samenkomst – is vanouds een gebeuren waarin dit gestalte krijgt. De liturgie, de orde van de dienst, is daarbij vertolking en leidraad van Woord en geest. In vele gemeenten binnen de zogenaamde gereformeerde gezindte, wordt nog steeds dankbaar gebruikgemaakt van de klassiek gereformeerde opzet van de liturgie zoals die vorm kreeg in de Reformatie. Intussen zijn we bijna vijf eeuwen verder. Dat heeft een grote verscheidenheid aan vormen en gebruiken met zich meegebracht. In nogal wat gemeenten is de verlegenheid en spanning met liturgische veranderingen merkbaar. Velen willen verandering, maar: wie aan de liturgie komt, komt aan iets wezenlijks, aan de geloofsbeleving zelf! Dit boek richt zich vooral op de hedendaagse gang van zaken ‘als de gemeente samenkomt’ in gereformeerde zin. Waarom doen we dingen zo? Kan het ook anders en hoe groot is de ruimte dan of wat zijn de mogelijkheden? Wat is wezenlijk voor een gereformeerde liturgie? De auteurs geven geen kritiekloze verdediging of louter historische beschrijving. Vanuit het gebruik van en de liefde voor deze liturgie nodigen ze uit tot bezinning en verdieping, waarbij vooral gemeenteleden weer de plaats krijgen die ze toekomt: zij zijn het die ‘samenkomen’ en die deze samenkomst, een ontmoeting met God, gestalte geven. Er valt dan veel te beleven in de gereformeerde liturgie.