Als leven pijn doet

Als leven pijn doet

Auteur:
Rene F. W. Diekstra

  • Nederlands
  • 138 pagina’s

  • Samenvatting

    Gevoelens van neerslachtigheid overkomen iedereen en horen bij het leven. Er zijn zelfs momenten waarop ongelukkig zijn de enige gezonde reactie is. Maar hoe ga je er zo mee om, dat het geen grote lichamelijke geestelijke en sociale belasting gaat vormen? Rene Diekstra schetst in dit boek de achtergronden van ‘de pijn van het leven’. Hij zet uiteen dat de meest depressieve gevoelens voortkomen uit jaloezie, vermeende schuld, onvolkomenheid of minderwaardigheid, en dat daar heel goed iets aan te doen valt. Het uitgangspunt is dat ieder mens uniek is en mogelijkheden in zich draagt om zichzelf steeds te vernieuwen en boven zijn eigen ongeluk uit te stijgen. Wezenlijk is hierbij dat mensen hun blokkades kunnen overwinnen door anderen te helpen. ‘Als leven pijn doet’ erkent de pijn van de werkelijkheid, maar beschouwt deze niet als onoverkomelijk, het boek geeft direct toepasbare adviezen om jezelf en de hele wereld om je heen zo te benaderen dat er altijd meer mogelijkheden blijken te zij