Algemene Wet Bestuursrecht

Auteur:
nvt

  • Nederlands
  • 1104 pagina’s

  • Kluwer

  • november 2009

  • Samenvatting

    Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht bevat een artikelsgewijze toelichting op de tekst van de Awb, zoals die luidde op 1 februari 2009 waarbij is uitgegaan van de toen te verwachten tekst van de Awb per 1 juli 2009 (Vierde tranche). De tekst van ieder wetsartikel wordt op de voet gevolgd door juist zoveel commentaar als nodig is om de betekenis van het artikel in al zijn onderdelen te doorgronden. Tevens zijn de relevante bepalingen van de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie en het Besluit proceskosten bestuursrecht van commentaar voorzien. Daarnaast is een aantal voor het bestuursprocesrecht relevante regelingen onbecommentarieerd opgenomen.