Algemene economie en bedrijfsmanagement met XTRA toegangscode

Algemene economie en bedrijfsmanagement met XTRA toegangscode

Auteur:
Ebel Berghuis

  • Nederlands
  • Pearson Benelux B.V.

  • 1ste Editie

  • januari 2012

  • Samenvatting

    In Algemene economie en bedrijfsmanagement ligt de focus op het MKB. Dit praktisch georienteerde studieboek bespreekt de invloed van macro-, meso- en mondo-economische ontwikkelingen op de ondernemingspraktijk, waarbij de theorie de te verklaren praktijk ondersteunt. Daarnaast wordt ruime aandacht besteed aan nieuwe patronen en kansen in de internationale handel door internationale productiefragmentatie.Het boek bestaat uit 5 delen:In deel 1 staat de markt centraal en de invloed van ondernemers en de overheid daarop.In deel 2 wordt aan de hand van vijf macro-economische variabelen de invloed op het bedrijfsresultaat besproken en wordt besproken op welke wijze ondernemingen deze invloed kunnen sturen (korte termijn).In deel 3 wordt aan de hand van ontwikkelingen aan de aanbodzijde van de economie besproken welke factoren van invloed zijn op het lange termijn groeivermogen van de economie.In deel 4 staan financiele markten centraal.In deel 5 wordt de voor Nederland belangrijke internationale bedrijfsomgeving behandeld.DoelgroepAlgemene economie en bedrijfsmanagement is geschreven voor studenten in het hoger economisch onderwijs.