ADD

ADD

Auteur:
Ans Ettema-Essler

  • Nederlands
  • AnkhHermes

  • september 2011

  • Samenvatting

    Als je hoort dat je a€?Attention Deficit Disordera€™ hebt, dan krijg je onherroepelijk te maken met de afkorting a€?AD(H)Da€™. Door de a€?Ha€™ tussen haakjes te plaatsen probeert men te verduidelijken, dat er twee vormen van deze stoornis bestaan: die met en die zonder Hyperactiviteit. Maar de a€?Ha€™ tussen haakjes plaatsen blijkt in de praktijk niet altijd te werken, aangezien veel mensen deze ADDa€™ers behandelen alsof ook zij a€?Hyperactiefa€™ zijn. In dit boekje wijst de auteur een aantal verschillen tussen beide vormen van de stoornis aan. Ook wordt besproken welke problemen iemand met ADD kan ervaren, alsmede welke talenten iemand met ADD vaak heeft. Hierdoor wordt het overduidelijk dat iemand met ADD niet te scharen valt onder de afkorting a€?ADHDa€™.Hoe je als een niet-hyperactieve ADD’er beter kunt leren omgaan met je problemen en je mogelijkheden!