Aardrijkskunde / Praktijkboek + Cd-Rom

Auteur:
Jos Blokhuis

  • Nederlands
  • 354 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • augustus 2004

  • Samenvatting

    Naast het succesvolle Aardrijkskunde Bronnenboek is er nu ook het Aardrijkskunde Praktijkboek. Hierin staan de actuele opvattingen over aardrijkskunde en vakdidactiek centraal. Het boek verkent naast een tiental geografische en didactische vragen ook leer- en ontwikkelingspsychologische vragen. Deze zijn rechtstreeks gekoppeld aan de praktijk van het basisonderwijs.Gaat het bij jonge kinderen vooral om ruimtelijke begripsontwikkeling en orientatie, in de bovenbouw gaat het meer om de geografische zienswijze en verschillende perspectieven. Hoofdvraag is hoe het vak aardrijkskunde kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot mondige wereldburgers.Op de bijbehorende cd-rom staan videobeelden van praktijksituaties en een groot aantel ‘good practices’. Thema’s, projecten, excursies, museumbezoek, veldwerrk en de mogelijkheden van de schoolomgeving worden helder gevisualiseerd. De cd-rom biedt veel actuele en praktische informatie voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van aardrijkskundige praktijktaken., Boek en cd-rom verwijzen steeds naar elkaar.Aardrijkskunde Bronnenboek en Aardrijkskunde Praktijkboek kunnen prima samen maar ook afzonderlijk ingezet worden.