Aanbestedingsrecht

Auteur:
G.W. van der Bend

  • Nederlands
  • 783 pagina’s

  • Sdu Uitgevers

  • september 2009

  • Samenvatting

    Aanbestedingsrecht behandelt alle relevante onderwerpen van het rechtsgebied. Daarbij worden niet alleen het ‘Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten’ en het ‘Besluit aanbestedingen speciale sectoren’ besproken, maar ook de achterliggende Europese richtlijnen, het ARW 2005 en relevante regelingen van de WTO. Daarnaast worden de rechtsbescherming bij aanbestedingsprocedures en de implementatie van de herziene Europese rechts bescherming richtlijnen uitvoerig toegelicht.Inclusief jurisprudentieDeze vierde druk is volledig geactualiseerd en (wederom) completer en uitvoeriger dan de vorige uitgaven. De jurisprudentie is bijgewerkt tot medio juni 2009. Bovendien is ook tot op heden niet gepubliceerde jurisprudentie opgenomen en via Aanbestedingsrecht Online op www.aanbestedingsrechtonline.nl toegankelijk gemaakt. Per onderwerp bevat Aanbestedingsrecht een compleet overzicht van de relevante jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en de nationale rechter. Aanbestedingsrecht beperkt zich niet tot een eenvoudige beschrijving, en schuwt de kritische analyse van regelgeving en rechtspraak niet.DoelgroepAanbestedingsrecht is met name bedoeld voor bedrijfsjuristen, juristen en inkopers bij overheidsinstellingen, advocaten, juridisch adviseurs en de rechterlijke macht, maar ook voor ondernemers. Door de logische, op de praktijk gerichte opbouw en heldere stijl is Aanbestedingsrecht een instructief handboek, dat tevens bruikbaar is voor niet-juristen. Het uitgebreide trefwoordenregister, het wetgevingsregister en het jurisprudentieregister maken Aanbestedingsrecht bovendien tot een snel toegankelijk naslagwerk voor iedereen die zich met aanbestedingen bezighoudt.