Aan het werk!

Aan het werk!

Auteur:
Hanneke Tijken

  • Nederlands
  • 165 pagina’s

  • Boom Lemma uitgevers

  • juli 2012

  • Samenvatting

    Aan het werk! is een veelzeggende titel.Het verwijst naar de uitdaging voor mensen die een professionele loopbaan binnen de re-integratiewereld ambiëren. Een wereld die wordt geteisterd door sociale, economische en politieke stormen. Een wereld waarin echter een groep mensen overeind blijft: langdurig werklozen en mensen met een arbeidshandicap.Dit boek biedt (aankomende) trajectbegeleiders (werkcoaches, jobcoaches, re-integratie- en arbeidsdeskundigen) naast praktijkkennis en achtergrondinformatie , ook verwerkingsopdrachten die gekoppeld zijn aan theorie en aan actuele portretten van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.De titel verwijst eveneens naar de methodische aanpak in het boek. Door middel van een praktisch stappenplan maakt de (aankomende) trajectbegeleider kennis met achtereenvolgens: intake, diagnostiek, aanbodversterking, matching, plaatsing en nazorg.Deze derde druk is geheel geactualiseerd en inhoudelijk gewijzigd naar de laatste stand van wet- en regelgeving.De (inmiddels ruimschoots bewezen) praktische gebruikswaarde voor studenten en praktijkbeoefenaars is echter onveranderd gebleven.