101 managementkengetallen

101 managementkengetallen

Auteur:
Peter T.H.J. Thuis

  • Nederlands
  • 348 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • juni 2013

  • Samenvatting

    101 Managementkengetallen biedt een uitwerking van de meest gebruikte prestatie-indicatoren, waarmee je inzicht krijgt in de prestaties van de belangrijkste bedrijfsprocessen in de organisatie. Het biedt een beknopt en toegankelijk hulpmiddel bij het eigen maken van leerstof over prestatie-indicatoren en bij het maken van analyses voor praktijkopdrachten en scripties. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke code die je toegang geeft tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek. Zo haal je nog meer rendement uit je studie.De kengetallen worden vanuit herkenbare praktijksituaties beschreven en toegelicht. Vervolgens wordt de berekening uitgewerkt en wordt de betekenis van het kengetal en de factoren waardoor zij wordt beinvloed, besproken. Tenslotte wordt aangegeven welke acties genomen kunnen worden om het kengetal te beinvloeden. Op verzoek van gebruikers zijn twee nieuwe categorieen kengetallen geintroduceerd:• Kengetallen die kunnen dienen om het maatschappelijk verantwoord ondernemen meetbaar te maken;• Kengetallen die iets zeggen over de prestaties op het gebied van communicatie, in het bijzonder die op het gebied van de social media.Ook is het zoeken en toepassen van een kengetal in deze druk verbeterd. De bijlage van het boek biedt een rijke naslagbron met 250 extra kengetallen.Op www.managementkengetallen.noordhoff.nl staat een praktische zoekfunctie, handige tools en een aantal cases voor het oefenen met de berekeningen van de kengetallen en een aantal cases.